Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски прие поканата ни да посети България през месец юни. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева на Осмата национална среща на земеделските производители в България в комплекс Златни пясъци.

Пасища и хуманно отношение влизат в новия план за субсидиите

По думите й трябва да се намерят най-добрите мерки за земеделските стопани за постигането на зелените цели. Те са обвързани и с хуманното отношение на животните, което да се развие в Националния стратегически план и да се обвърже с постоянно затревените площи. 

„Проектът на регламента на ЕС дава още по-големи възможности държавата ни да бъде креативна, а мерките да са много по-адаптирани към спецификите на нашето земеделие”, категорична беше Танева.

Във връзка с удължаването на срока на лова министър Танева обясни, че трябва да се положат усилия за депопулация на дивите свине.

„Интензитетът сред дивите свине като първоизточник на АЧС се покачва. Статистиката е ясна. Най-нагледният пример за това е, че ако през първия уикенд на старта на ловния сезон положителните проби са били 0,1 от общия отстрел, то през последния уикенд сме към 8%“, каза тя.