Износът на пшеница и рапица е в застой, през последната седмица от специализираното Пристанище Варна не са преминавали такива товари, отчете земеделското министерство.
 
 
От началото на новата пазарна година в началото на юли досега от страната са изнесени 1 085 323 тона хлебно зърно при 20% спад спрямо същия период на миналата година, когато експортираното количество е било 1 358 028 тона.
 
Подобно е намалението и при рапицата. Изнесените количества спадат от 153 397 тона през наблюдавания период на миналата година на 120 053 тона сега или с близо 22%.
 
При износа на ечемик се наблюдава срив със 73% на изнесените количества – от 86 684 тона те слизат на 23 682 тона. Почти половината от този експорт или 10 100 тона са реализирани през последната седмица.
 
 
„Пшеницата - хлебна и фуражна и ечемикът се търгуват на значително по-високи ценови нива спрямо година по-рано, като ръстът достига до 40% при ечемика. Средно за страната, изкупната цена на царевицата е без промяна на годишна база, а тази на слънчогледа – с 4,7% по-ниска“, коментират експертите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Изкупната цена на хлебното жито се е повишила за година с близо 25% - от 276 лв./тон на 344 лв./тон, като само през последната седмица увеличението е с 2 лв. Стойността на фуражна пшеница се вдига с 23%, като вече достига 322 лв./тон. Застоят в износа се обяснява с очакванията за по-добри цени на зърното на международните пазари през зимните месеци в Северното полукълбо.