Британската аграрна политика пое в нова посока. Парламентът прие нова нормативна рамка, която въвежда радикален подход към подпомагането на земеделските производители на Острова. 

За куфарите с ушни марки и източването на субсидии

Британските депутати решиха фермерите да получават пари за прилагане на екологични мерки, опазване на климата и биоразнообразието и др., а не както досега субсидии за площ, пише arc2020.eu

Идеята е земеделските производители да получават пари за обществени блага,  които да осигуряват чрез дейността си. В тях са включени вече посочените екологични действия, залегнали и в амбициите на ЕК за нова селскостопанска политика на ЕС. Предвижда се към тази система да се премине плавно за седем години, които са обозначени като преходен период. 

Засега не е ясно какви промени и дали бизнесплановете на фермерите ще се променят, за да не се получат финансови сътресения. Едно е ясно, обаче, Британия търси рязко разграничаване от досега водената политика, обвързана с ОСП на ЕС и търси пътища, които да организират вътрешните и външните пазари, без да се усети липсата на Общността.