Областната епизоотична комисия във Варна разпореди затваряне на пазарите за живи животни и придвижването на животни заради Син език. Забранено и организирането на панаири и изложения за животни.

 

Започва преброяване на фермите в областта. Това са част от мерките, предприети за недопускане разпространението и ограничаване на болестта Син език по преживните животни на територията на област Варна.

 

Собствениците на животновъдни обекти, отглеждащи преживни животни трябва да извършат дезинсекция на помещенията, където се отглеждат животните, както и на торохранилищата, и местата за водопой на животните.

 

За да бъдат опазени пчелините от отравяне с вредни за пчелите препарати, при извършване на дезинсекция на територията област Варна, от епизоотичната комисия са разпоредили да бъдат уведомявани пчеларите преди третирането на препарати.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!