Третото издание на традиционната ежегодна инициатива, посветена на соята, ще се проведе на 24 юни отново в Кнежа. Демоплатформата „Дунавска соя 2016 г.“, както и досега, е инициирана от земеделски стопанин ЕТ „ПРИС-Борислав Горанов“, Институтът за агростратегии и иновации и Асоциация „Дунавска соя“. Тази година в рамките на събитието ще бъдат представени 29 сорта соя, подбрани като най-подходящи за отглеждане на територията на Северна България. 13 от сортовете в демонстрационното поле се отглеждат за първи път в България. Идеята на организаторите е да се види развитието на соята в по-ранна фаза, като чрез изведени от опита и практиката препоръки се даде възможност за своевременното отстраняване на допуснатите грешки при отглеждането й. Крайната цел е минимизиране на икономическите загуби от неправилното отглеждане на това важно за сеитбообръщението бобово растение.

 

В Демоплатформа „Дунавска соя 2016 г.“ традиционните за инициативата партньори от „БАСФ България, отдел Растителна защита“ ще представят пред участниците портфолиото на компанията за растителна защита в соя. По време на открития ден ще бъдат презентирани сортове соя, предлагани на българския пазар от „Лидер Консултинг“, „Еуралис Семена“, „Пиргос Агро“ и Опитна станция по соята – гр. Павликени, торове от „Екофол“, както и земеделска техника от „Тайтън Машинъри“.

 

Сред темите в семинарната част на събитието ще бъдат тенденциите, които се наблюдават при обработваемите площи със соя в България и другите държави – членки с представители в Асоциация „Дунавска соя“, възможностите за подкрепа, които се предоставят на производителите на соя по линия на Общата селскостопанска политика, както и решаващото значение на качеството на сертифицираните семена. „Големият интерес от страна на производителите и включването на нови партньори, предлагащи иновативни решения при отглеждането на соя е доказателство, че демоплатформата е полезна инициатива, в която си сътрудничат конкурентни компании за обмяна на опит и представяне на технологии в полза на българския земеделски производител“, подчерта Светлана Боянова, Председател на Институт за агростратегии и иновации и съорганизатор на Демоплатформа „Дунавска соя 2016 г.“