Правителството одобри позицията на България за участие в конференцията на Световната търговска организация (СТО), която ще се проведе от 3 до 6 декември 2013 г. в Бали, Индонезия. В заседанието ще участва и зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. Конференцията има за цел да бъде постигната политическа договореност за Споразумението по информационните технологии и за Споразумението по държавните поръчки.

 

Очаква се да бъде обсъден проект за улесняване на търговията, в това число – опростяване на митническите формалности и такси, свободата на транзита, правата и задълженията на развиващите се и най-слабо развитите страни, техническа помощ. На конференцията ще бъдат взети решения и в областта на селското стопанство, които касаят разработването на временен механизъм за обезпечаването с храни на развиващите се страни, подпомагането на селскостопанските производители, както и на администрирането на тарифните квоти.

 

Потвърждава се ангажиментът на ЕС да оказва помощ на развиващите се и особено на най-нуждаещите се страни, като се създаде мониторингов механизъм и т. нар. „пакет за най-слабо развитите страни“, чрез който им се предоставя пазарен достъп без мита и квоти, преференциални правила за произход и третиране в търговията с услуги и някои аспекти на търговията с памук.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!