Гниенето по царевичните кочани (Fusarium graminearum) вече е в критичната фаза на заразяване в масов цъфтеж. Заедно с това патогенът продължава развитието си и след прибиране на реколтата, сигнализира Атанас Иванов, агрономът на Агри.БГ.

Внимание, плъзна сиво гниене по домата

Иванов алармира още, че доста често в складовете за съхранение влажността е висока, което благоприятства заболяването.

Типични райони, в които се забелязва болестта през годините са Южна и Североизточна България. 

„Патогенът се запазва в растителните остатъци. Заразяването става по въздушен път. Симптомите се проявяват в периода на узряване. Болестта се развива винаги от върха на кочана и го обхваща плътно. Забелязва се плътен, светлорозов до червен мицел, който навлиза между зърната (също така ги обхваща). Обхваща и вретеното. Зърната в нападнатите кочани са изгнили, без кълняемост. Може да познаете по това, че самият кочан е доста по-лек“, обясни Атанас Иванов.

Снимка: Атанас Иванов

Процесът на гниене се прекратява при температура на зърното под 15 градуса.


Най-голямо икономическо значение има не самата повреда върху кочана, а образуването на високи стойности на токсични микотоксини в болните зърна, които са опасни за животните и хората! 


Иванов съветва земеделските производители да направят анализ в която и да е от акредитираните лаборатории за земеделска продукция.

Борба 

Към момента химична борба през вегетационния период е невъзможна.

Снимка: Атанас Иванов

Агри.БГ препоръчва семената да бъдат обеззаразени преди сеитба, заедно с това и:
•    навременни агротехнически мероприятия, които да създадат неблагоприятни условия за развитие на болестта;
•    използване на устойчиви сортове към фузариум по кочаните;
•    спазване на сеитбена норма, зададена от производителите на семена;
•    при нападение – културата да се реколтира в първия възможен момент;
•    правилно съхранение на кочаните, за да се избегне развитие на болестта и след прибиране.