Япония планира да удвои потреблението на дивечово месо чрез въвеждането на система за сертификация, която ще позволи на търговците да продават месо от диви животни, съобщава вестник Japan News.

БАБХ въвежда мерки за ограничаване на популация от диви прасета

Данни, предоставени от Министерство на селското, горското и рибното стопанство на Япония, показват, че през последните години се наблюдава увеличаване на числеността на дивите птици и животните, които отиват в кланици с цел производство на месни продукти.

През 2015 г. само 10% от всички диви елени и глигани са били използвани за производството на месо, макар да са хванати около 620 000 елена и 550 000 глигана.

Японските власти се надяват, че чрез новата система за сертификация до 2019 г. ще успеят да удвоят обема на потребление на дивечово месо, наричано в Япония „gibier“.

На основата на новата система за сертификация всички преработващи предприятия ще имат възможност да поставят специално лого на своята продукция, която ще гарантира, че е произведена по строги критерии за безопасност на хранителните продукти.