До октомври 2025 г. трябва да приключи реконструкцията на напоителната инфраструктура на помпена станция „Велково 82“ в село Селце, община Каварна, съобщиха от ОИЦ – град Добрич. Стартът на дейностите по възстановяване на съществуващите хидромелиоративни съоръжения вече е даден. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 143 586 лв., осигурени от ПРСР 2014-2020 г. по проектно предложение от "Напоителни системи" ЕАД. 

Целта е подобряване на хидротехническите характеристики чрез реконструкция и модернизация на изравнител в помпената станция ”Велково 82”, който в резултат на дългогодишната експлоатация е в лошо техническо състояние. Предвидено е укрепване на разделителната стена между двата басейна, изпълнение на нова връзка между тях и смукателна шахта. По проекта ще се инсталират системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително и такива, свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Проектът е един от 24-те одобрени проекта на „Напоителна системи“ ЕАД за ефективно използване на водните ресурси чрез въвеждане на нови и съвременни технологии. Общата стойност на одобрените проектни предложения е над 112,3 млн. лв., като 75% от тях се съфинансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, уточняват от ОИЗ – Добрич. 

Възстановяването на хидромелиоративните съоръжения в община Каварна ще подпомогне земеделските стопани, които разчитат на поливните съоръжения за зеленчукопроизводство. В крайморския регион са дългогодишни традициите при отглеждането на капия, чушки, домати, патладжан, дини и пъпеши. Десетилетия наред за производството им бяха използвани напоителни съоръжения, които в момента са или вече не съществуват, или са в лошо състояние и постоянно излизат от строя. аварират. Припомняме, че през лятото на 2021 г. заради авария именно в помпена станция „Велково 82“ стотици декари със зеленчуци останаха без напояване и се наложи да се доставя вода от други сондажи и помпени станции. Източниците на вода в Добруджа са на голяма дълбочина и изискват сериозни ресурси за доставянето й. Обработваемата земя в община Каварна заема 87 % от територията й, т.е. близо 380 хил.дка.