През повечето дни от следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. Това вещаят агрометеоролозите от НИМХ. 
 
 
През периода съществени валежи не се очакват и почвените влагозапаси при зимните житни култури и рапицата в 50 cm слой в по-голямата част от южните и югоизточнитe райони ще останат незадоволителни за началото на пролетната им вегетация - следствие от поднормените валежи през февруари и първата половина от март.
 
Сравнително по-добри са почвените влагозапаси на места в Северна България (Враца, Монтана, Лом, Плевен, Свищов, Добрич), където в края на изминаващата седмица паднаха валежи със стопанско значение, между 15-20л/м², посочват експертите. 
 
През следващата седмица при пшеницата ще преобладава фаза братене. При малка част от посевите ще се наблюдава фаза трети лист. При рапицата ще протича фаза розетка.
 
При овощните култури ще се наблюдават различни фази: от набъбване и разпукване на пъпките до бутонизация и цъфтеж при костилковите видове (бадем, кайсия и праскова) в южните райони на страната. 
 
 
При лозата ще протича сокодвижение, набъбване и разпукване на пъпките. През периода критични минимални температури за встъпилите във фаза цъфтеж овошки не се прогнозират, обещават експертите. 
 
До края на второто десетдневие на март условията ще бъдат подходящи за извършване на растителнозащитни пръскания при овощните култури, а в южните райони - и за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на слънчогледа. Следващият период съвпада с оптималния агротехнически срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България.