Вносът на картофи в страната ни бележи значителен ръст тази година. От началото на годината доставките на картофи са се увеличили с 66%, сочат предварителни данни на НСИ. Значително нараства и вноса на домати (с над 30%). Именно вносът на тези зеленчуци има най-голям принос за увеличение на общия внос на пресни зеленчуци. 
 
По предварителни данни на НСИ, през периода м. януари – м. юли 2015 г. в страната са внесени 142,5 хил. тона пресни зеленчуци с 19,7% повече спрямо същия период на предходната година. 
 
През първите седем месеца на 2015 г. износът на пресни зеленчуци намалява с 2,6% спрямо същия период на 2014 г., а този на пресни плодове – с 0,7%. Наблюдава се чувствително намаление на износа на лук и зеле, съответно с 82,1% и 43,2%. Същевременно, износът на картофи, домати и моркови нараства с между 2,5 и близо 8 пъти. 
 
В рамките на периода намалява вносът на лук, зеле и бобови зеленчуци.