Ясни са промените в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Измененията бяха представени от екип на аграрното министерство пред депутатите от Комисията по земеделие в Парламента. 

 Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Голяма част от промените са направени по настояване на народните представители. 

Преди изпращането в Европейската комисия все още има няколко стъпки, през които трябва да минат промените, за които вече има писмени съгласувателни процедури и драфт на документа. Той е входиран по процедура в Министерството на околната среда и водите. От аграрното ведомство се надяват до края на тази седмица, която приключва на 26 ноември, да изчистят забележките, които от МОСВ имат към документа. 

„След това изпращаме променения Стратегически план към Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз, минава и на Министерски съвет и чак след това ще бъде внесен в Европейската комисия. Най-реалистичният срок това да се случи е средата на декември“, каза зам.-министърът на земеделието Таня Георгиева. 

"Най-много коментари, включени в решението на Комисията по земеделие, имаше в частта зелена архитектура и екосхеми в директните плащания“, уточни Аделина Стоянова, шеф на дирекция „Директни плащания“ в министерството на земеделието. 

Ето какви промени са предвидени в екосхемите: 

В екосхема за биологично разнообразие (селскостопански животни) променените са в посока прецизиране в частта за описание на екосхемата. Увеличена е максималната стойност на планираната единична сума, ставката е завишена с приблизително 200 евро, плащането е на хектар. Актуализирана е частта за индикативните хектари, за които ще се прилага интервенцията. 

 

В екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура са прецизирани текстовете в частта описание на ангажиментите, като са отразени препоръките от доклада за екологична оценка. Извършена е актуализация на стойността на индикативните хектари на база на решението на Комисията по земеделие за значително намаляване на площите по тази интервенция и прехвърляне на бюджет към останалите интервенции. По този начин за периода 2024-2027 г. има съществено намаление на индикативния бюджет по тази интервенция, който е пренасочен към интервенции, в които има недостиг на средства. 

 

По екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, насърчаване на зелено торене и органично наторяване има актуализирани стойности по отношение на индикаторите. Предложените промени включват промяна на текстове в частта за описание на поетия ангажимент, дефиниране на междинни и покривни култури като отделни практики, актуализиране на съдържанието на органични подобрители на почвата с по-конкретно описание на допустимите, актуализиране на стойността на индикативните хектари, които ще се подпомагат по интервенцията. Бюджетът също е променен. 

 

В екосхемата за намаляване използването на пестициди предложените промени са в посока преформулиране на екологичната практика с цел постигане на по-висок екологичен ефект, както и прилагане на полезни биологични агенти. Актуализирани са стойностите за индикативните хектари, които ще се подпомагат, и е увеличен бюджетът по интервенцията за сметка на бюджета на екосхемата за биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. 

 

По екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения са преформулирани биологичните практики. Целта е постигане на по-висок екологичен ефект и дефиниране на повече възможни практики, от които фермерите да избират в рамките на трайните насаждения. Естественото затревяване на междуредията е допълнено като допустима практика с цел използване на зелената маса като възможност за торене. Тук също са увеличени ставките и бюджетът.

 

В екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи са променени максималните единични суми, които са увеличени в рамките на бюджета, който ще се прилага в периода 2024-2027 година. 

 

По екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми са намалени значително площите, които подлежат на подпомагане, както и бюджетът. Средствата са пренасочени към екосхеми, които са с производствени дейности. 

 

Промените в екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури предвиждат добавянето на трайните насаждения като допустими за четвърта култура. Актуализирани са максималната сума и планираната единична сума, както и индикативните хектари, за които ще се използва екосхемата, и бюджетът на база добавените площи от трайни насаждения, които стават допустими за подпомагане. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg