На 11 септември ще се проведе заседание на консултативния съвет по животновъдство към министерството на земеделието, храните и горите. 
В дневният ред е записано, че ще се обсъжда породилата сериозни дебати обвързана подкрепа за животновъдството през 2019 г., научи Фермер.БГ.
 
Причината за недоволството беше изпратената нотификация от страна на министерството към Брюксел, в която се искаше да отпадне модулираната ставка от схемите за обвързана подкрепа. 
 
Друга тема ще бъде търсенето на възможности за реализация на пазара на суровини и продукти от животински произход, като по-специално внимание ще се обърне върху Наредба № 26 и ограничаването на реализация на мляко само в една и съседна на нея общини. Този проблем отдавна възпрепятства производителите и те вече са на мнение, че е време наредбата да бъде променена.
 
Така фермерите ще могат да продават произведеното от тях на територията на цялата страна. 
В дневния ред на съвета е отбелязано, че ще бъде дискутирано и облекчаване на Наредба №4 от 15 юли 2014 г., за малките кланични пунктове към фермите. В тази връзка ще се дискутират и възможностите за подпомагане на животновъдите за купуване на мобилни мандри и кланици, за което пръв Фермер.БГ писа
 
 
От страна на Българската агенция по безопасност на храните ще бъде изнесен доклад за възможностите за включване на различна маркировка на месото от дребен рогат добитък с български произход, а и също така и ще се обсъждат възможностите за търговия с агнета и ярета към физически лица, без регистрация на животновъден обект.