Интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“ ще се проведе на 18 ноември 2020 г. (сряда) от 10:30 ч. в платформата ZOOM.

Стратегията “От фермата до трапезата”: България трябва да намери своите цели и да ги защити

Онлайн събитието се организира от Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria, в партньорство със Съюз по хранителна промишленост и Университет по хранителни технологии-Пловдив и е с практическа насоченост и с висока добавена стойност за всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. 
 
Регистрацията за онлайн събитието е отворена*.
 
Интерактивната практическа работилница ще започне с уебинар, на който ще бъде представен българският доклад от анализа на EIT Food „Въздействие на COVID-19 върху сектора на храните в Централна и Източна Европа“. Експерти от Нидерландия ще представят добрия пример на държавата по отношение на кръговата икономика – един от акцентите в предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ (Farm to Fork Strategy) за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.

Участниците в уебинара ще имат възможността да се запознаят с натрупания опит на победителите от EIT Food Innovation Prizes – екипът на стартъпа Atlas Agro Science, които ще споделят своите впечатления от състезанието, както на регионално, така и на европейско ниво. В рамките на уебинара ще бъдат представени и редица примери за иновации в хранителната индустрия от Европа, посочват организаторите.
 
Във втората част на онлайн събитието на 18 ноември участниците ще имат възможност чрез интерактивния формат с практически работилници, игрови модели и групови дискусии да разработят симулативна корпоративна стратегия на своите предприятия. Обучението е подходящо за маркетинг и бизнес развитие отделите на компаниите от преработвателната промишленост, студенти, стартъпи и предприемачи, тъй като ще представи по един достъпен и практически начин как може бизнесът да са възползва от Стратегията „От фермата до трапезата“ чрез методи за усървършенстване и адаптиране на бизнес модела на компанията към задаващите се новости. Събитието се осъществява с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food).

* Участието в уъркшопа  е безплатно! В случай на интерес от Ваша страна е необходимо да заявите своето участие тук.