Вижте актуалните приеми по държавни помощи и схеми за кредитиране на Държавен фонд Земеделие: 

Държавни помощи:

 

Програма/ схема

Срокове за прием


 

Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“

 

23 март – 31 август 2015 г.

 

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

 

 

 

4 май – 30 септември 2015 г.

 

Държавна помощ de minimis за пчелари за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г.

 

 

 

10 - 30 юни 2015 г.


Схеми за кредитиране:

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

Схема за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 година”

 

До 31 юли 2015 г.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!