На 16 март 2016 г. – сряда ще се проведе заседание на Областен консултативен съвет по животновъдство във Видин. Срещата на животновъдите ще се проведе от  10 часа в сградата на на  Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Видин, в конферентната зала на „Растителна защита“ – 2 етаж.
 
На заседанието ще се обсъдят следните въпроси:
1.  Обсъждане на ПРСР програмен период 2014-2020 г.- схеми и мерки.  Наредби. Изменения.
2. Изменения в нормативната уредба при здравеопазване на селскостопанските животни.
3.   Отговори на въпросите, поставени на предходното заседание
4.   Други
 
Въпроси, предложения, жалби и др. за разглеждане от Съвета или поставянето им към МЗХ по въпросите на животновъдството могат да се поставят в ОДЗ Видин, в съответните ОСЗ и на: e-mail:  [email protected]; тел. 0877430164  - Д-р Сибила Панчева  - Председател;  тел.  094 601083 – Т. Цолова - Секретар. 

Фермер.БГ припомня, че в последната седмица на месец март се очаква заседание на Националния съвет по животновъдство към МЗХ.