Желаещите да стават ветеринарни лекари скоро ще могат да го направят и в Медицински университет – Плевен. Учебното заведение представи своя проект за Факултет по ветеринарна медицина.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

„Приемът е недостатъчен, а търсенето надвишава предлагането на ветеринарни лекари“, обясни ректорът проф. д-р Добромир Димитров, цитиран от портала „Плевен за Плевен“. Той припомни, че обучението по ветеринарна медицина се осъществява само в Тракийския и Лесотехническия университети, като действащите студенти са 1626 от максимално допустимите 1750. 

Тенденцията за застаряване на лекарското съсловие и нуждата от все повече млади ветеринарни специалисти в цялата страна е осезаема от години. Статистиката за Плевенско сочи, че 60% от практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари са в пенсионна или в предпенсионна възраст, а на национално ниво става дума за 50%.

Обучението по специалността „Ветеринарна медицина“ в МУ-Плевен ще продължава 5 и половина учебни години, след което студентите ще се дипломират като магистри. Приемането им ще става чрез конкурсен изпит по биология или чрез оценката от държавен зрелостен изпит по биология. 

Голяма част от предметите по ветеринарна медицина се изучават и преподават в МУ-Плевен. Практиката ще се води в университетски клиники и лаборатории, учебно-опитни стопанства, частни ветеринарно-медицински клиники, предприятия за добив, преработка и търговия с храни от животински произход.

Новият учебен корпус ще бъде построен на нов терен заедно със студентско общежитие и спортен комплекс. Тъй като наличният сграден фонд не е достатъчен, Община Плевен съдейства с безвъзмездно предоставяне на недвижим имот, общинска собственост.

Проектирането, изграждането и обзавеждането на новия факултет ще бъде финансирано със средства на учебното заведение, както и с помощта на външни източници на финансиране.