От петък, 14 юли, земеделските стопани могат да приключват заявленията си по агроекологичните и биологични интервенции, мярка 10 мярка 11 и еко схема за биологично земеделие за селскостопански животни (Еко-БЖ).

Четете още: Липсата на регистрация в системата за мониторинг на млякото дава грешка в заявлението

Последно имаше проблем с приключването на заявленията с направление пасторализъм, но той вече е отстранен, научи Агри.БГ.

"Вече може да се приключват заявления с направление "Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)" от мярка 10 и интервенция "Традиционни практики за сезонна паша" (пасторализъм)", съобщават от ОСЗ-Карлово.

По отношение на документите:
 - по мярка 11 и интервенциите по биологично земеделие (БР, БРП, БП и БПП) кандидатите НЕ Е НЕОБХОДИМО да носят договор с контролиращо лице и био сертификати;

 - по мярка 10, направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи" и интервенция "Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство" кандидатите НЕ ПРЕДОСТАВЯТ зоотехнически сертификати;

-  по мярка Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) за Кампания 2023 единствено могат да се предоставят на хартия кантарни бележки за килограмите на телетата. Няма стандартен вид на тези бележки, но те трябва да съдържат съответния вид, ушна марка, килограми и да са подписани.

Крайният срок за приключване на заявленията е петък, 21 юли 2023 г., до 17.30 часа.