Вече има изплатени 26 проекта по мярка 121 за „Модернизация на земеделските стопанства” информираха от Националната асоциация на зърнопроизводителите, специално за Фермер.БГ. Подадените проекти по мярката до момента са 1 600. Едва 26 от тях, обаче са финансирани и то в началото на този месец. Защо МЗХ не се похвали официално с тази новина, може само да гадаем.

От всичките 3,2 милиарда евро, отпуснати по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 до момента са изплатени само 7 милиона лева. От НАЗ са водили редица разговори с Разплащателната агенция, от където са твърдо против да се намалят сроковете за усвояването на субсидиите след подадена заявка, от 4 на 1 месец независимо, че това също е уговорено в споразумението с МЗХ. Все още няма заповед на Земедлския министър, която би променила срока и според земеделците това ще ускори значително усвояването на средствата.

По информация на председателя на НАЗ Радослав Христов в момента обявените срокове за придвижване на проектите се просрочват – проекти, които вече от 5-6 месеца са подадени в разплащателната агенция, не са минали през комисия.