Въвеждат се задължителни писмени договори между фермери и изкупвачи за доставка на сурово мляко. До 20 000 лева санкция грози изкупвачите на сурово мляко, които вземат суровината от производителите без писмен договор. Глобите или имуществените санкции започват от 5 хил. лева, но не засягат хората, когато става дума за разрешени директни продажби. Това гласят промените в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, публикувани вчера, 16 юли, на правителствения портал за обществени консултации.

 

До края на месеца ще продължи общественото обсъждане на новите разпоредби. За производителите, които продават стоката си без документ, наказанието е значително по-малко – от 500 до 2000 лева. Няма санкция за млекарите, които съобщят на контролните органи преди извършването на нарушението.

 

За първи път се въвеждат задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко и се определят и органите по регистрация на договорите и контрол за спазване на изискванията, става ясно от мотивите на премиера Орешарски. В момента договорите са фиктивни и никой не ги спазва, каза Бисер Чилингиров, председател на Националната овцевъдна асоциация.

 

Посочената в тях цена не е реална, а изкупвачите много често принуждават производителите да продават на по-ниски нива, като използват различни мотиви. Овчето мляко върви между 1 и 1,45 лева за литър, но и в момента има натиск за намаляване на цената. Животновъдите смятат, че писмените договори ще ги защитават, а посочването на цената трябва да бъде задължително. За модел може да се ползва практиката в Гърция, където в споразумението е посочена граница, в която ще варира изкупната цена. Съседите ни получават между 80 евроцента и 1,20 евро за литър овче мляко. Договорите трябва да се сключват за минимален срок от 6 месеца, а до 14 дни след подписването. Подписаните съглашения трябва да се регистрират в разплащателната агенция. Освен това с промените в закона се улесняват изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система, като се отменя изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция.

 

С промените се създават предпоставки за „меко кацане” след отменянето на квотната система за краве мляко през 2015 г. Необходимият финансов ресурс за прилагане на закона е в размер на 300 хил. лева годишно за областните дирекции „Земеделие”.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!