Окръжният съд в Добрич прекрати съдебното производство по наказателното дело срещу бившия директор на Областна дирекция „Земеделие“ Стилиян Митев и върна делото на прокурора.
 
 
Магистратите считат, че обвинителният акт не отговаря на изискванията на НПК и делото трябва да бъде върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите, отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на правото на защита на обвиняемия.
 
Прокурорът е следвало да развие в дължимата пълнота предявяваната обвинителна теза, както от фактическа, така и от правна страна, тъй като именно обвинителният акт поставя рамките на предмета на доказване в процеса, които са предпоставящи и за осъществяването на правото на защита, коментира съдът, цитиран от dariknews.bg. 
 
Обвинението срещу бившия директор на Областна служба „Земеделие“ беше повдигнато от Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийската градска прокуратура.
 
 
Според обвинителния акт в периода от 13 ноември 2009 г. до 3 септември 2013 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, подсъдимият не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за две търговски дружества - „Митев“ЕООД - Добрич и „Макситур Бряг на изгрева“АД - Варна. В резултат на това негово бездействие е могло да се стигне до замърсяване и увреждане на имот с площ от 14.992 дка, намиращ се в землището на село Кранево, съставляващ част от държавния поземлен фонд, посочва прокуратурата.
 
Наказателното производство срещу бившия директор на Областна дирекция „Земеделие“ започна дни преди влизането в сила на промените в НПК, но делото трябваше да продължи по новите правила, тъй като все още не беше даден ход на съдебното следствие. Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Апелативен съд - Варна.