Финансовата автономност на Селскостопанската академия (ССА), приета със закон тази пролет, дава добри резултати и позволява да се преодолее проблемът с хроничното недофинансиране на аграрната наука.
 
 
Това стана ясно от отговор на министъра на земеделието, храните и  горите Румен Порожанов в рамките на парламентарния контрол.
 
„На базата на финансовата автономност приходите на ССА за второто тримесечие са 4 млн. лв. или общо за първото полугодие са 6,7 млн. лв. Очакваме за второто полугодие между 8 и 9 млн. лв. собствени приходи, което означава за приходите на Академията, че ще станат между 15 и 16 млн. лв. или това са с 10 млн. лв. приходи повече от минимума заложен“, каза министърът.
 
За последните пет години утвърдените разходи по бюджета на Селскостопанската академия са по 22,6 млн. лв. годишно. С промяна в закона Академията получи финансова автономия от 1 април тази година.
 
 
Държавата ще продължи да отделя пари за аграрната наука. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 -2021 г. бюджетът предвижда 23,5 млн. лв. за 2019 г., 24,9 млн. лв. за 2020 г. и 26,1 млн. лв. за 2021 г. Очакванията са, че чрез собствените си приходи Академията ще може да си позволи по-големи разходи: 37,5 млн. лв. за 2019 г., 39,9 млн. лв. за 2020 г. и 41,1 млн. лв. за 2021 г.
 
В края на март тази година Селскостопанската академия, преди включването в състава й на шестте държавни предприятия, е с просрочени задължения от 361 хил. лв. Отделно държавните предприятия имат 1,358 млн. лв. стари дългове. В това число влизат 519 хил. лв. задължения на четирите опитни станции – държавни предприятия, и двете експериментални бази.
 
Два месеца по-късно общо просрочените задължения в новата структура на ССА намаляват до 729хил. лв., като в това число са 283 хил. лв. на четирите новосъздадени научни центрове и двете експериментални бази. 
 
„Към 1 юли са разплатени техни задължения в размер на 352 хил. лв.,в това число и за заплати, осигуровки и обезщетения в размер на 173 хил. лв. и за погасяване на един от заемите на държавните предприятия в размер на 71 хил. лв.“, отбеляза министър Порожанов.