По-големият износ от ЕС, след края на квотите, може да се постигне само чрез намаляване на цените на захар в Общността. Това казва доклад на Департамента по земеделие на САЩ (USDA).
 
 
Очаква се да се появят нови пазарни възможности за рафиньорите от ЕС, въпреки че те продължават да имат ограничения върху вноса на захар в ЕС, обвързани с високи тарифи за внос, фиксирани квоти за внос и намаляващи преференциални доставки за внос на захар, пише още в изследването. 
 
Според доклада през 2017/2018 износът на захар от ЕС ще възлиза на 2,5 милиона тона. Експертите посочват още, че преработвателите вече са реагирали на края на режима на квотите, сключвайки договори за изкупуване на 16% повече захарно цвекло през 2017/2018 отколкото 2016/2017. Тази тенденция се наблюдава предимно в държавите членки с най-силни позиции на пазара на захар в ЕС - Франция, Германия, Обединеното кралство, Белгия, Холандия и Люксембург. 
 
Анализаторите от USDA очакват повишена колебливост, докато секторът намери баланс и посочват, че ЕС е изправен пред по-нататъшно "сериозно преструктуриране на пазара" след две години, когато Великобритания - най-големият вносител на захар от ЕС и от трети страни, трябва да напусне блока.