Министерството на земеделието актуализира списъка с Държавни помощи в областта на селското стопанство, горското стопанство и рибарството, одобрени от Европейската комисия за приложение през периода 2023-2029 г. С по-голяма част от тях ви запознахме още през лятото на 2023 г. Новите моменти са три.

НАП отговаря: В кои случаи фермери са длъжни да декларират стоки с висок фискален риск

Удължен е срокът за прилагане на Украинската помощ – до 30 юни 2024 г. Въпреки че сумата от 426 млн. лв. липсва в бюджета на страната за 2024 г., земеделският министър Кирил Вътев вече обеща, че ще намерят начин парите да бъдат осигурени.

Държавната помощ за хуманно отношение към свинете е пренотифицирана до 31 декември 2029 г. Същото не може да се каже обаче за хуманното отношение към птиците, което към момента ще се прилага до края на тази година.

Държавната помощ за зимни пръскания също има одобрението на ЕК и ще продължи да се изплаща до края на 2029 г. 

 

Държавна помощ

Период на прилагане

Интензитет

Подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна

До 30.06.2024 г.

 

Директна субсидия
Помощ за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения(семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза)  До 31.12.2029

До 100 % от приемливите разходи

Хуманно отношение към свинете

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Хуманно отношение към птиците

До 31.12.2024 г.

До 100 % от приемливите разходи

Компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития

До 31.12.2027 г.

До 80% от приемливите разходи

Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Участие на земеделски стопани в Схема за качество за  производство на семена и посадъчен материал

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Участие в изложения

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи

Компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия

До 31.12.2029 г.

До 100 % от приемливите разходи