В Чирпан се проведе международна конференция и практическа демонстрация по проект DOMOTIC SCHOOL GARDEN - Създаване на интелигентна зеленчукова градина, управлявана със сензори и метеорологична станция. Домакин на събитието бе Начално училище "Св. Климент Охридски". 

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

“Дейностите по проекта за иновации започнаха преди две години под ръководството на университет Miguel Hernandez в Испания. Партньори са още две училища - НУ "Микро Евмоиро", Гърция, и НУ "Сан Густино", Италия. Целта на международната конференция, която се проведе в Чирпан, бе да представи интелектуалните продукти и резултати от проекта, да демонстрира уменията, които учениците и учителите придобиха по време на дейностите”, коментираха за Агри.БГ от НУ "Св. Климент Охридски".

Първият ден от събитието премина в градината на домакините от Чирпан. Там се проведе семинар Domotic School Garden, а ръководител беше Мария Койчева. По метода "работа по станции" учениците участваха в STEM дейности, свързани с целите на проекта. По забавен и интерактивен начин те работиха в четири станции. 

“В първа станция - “Познай какво е това”, учениците трябваше със завързани очи да разпознават зеленчуци и плодове. Във втора станция - “Пъзел”, те трябваше да сглобят пъзели на растения, като внимателно подреждат техните жизнени органи. Третата станция изискваше още теоретични знания - там децата отговаряха на въпроси за устройството, храненето, размножаването, сезонността, условията за отглеждането на растенията. Последната работна станция - “Създай градина”, включваше същинската работа. Там учениците създадоха парник и засадиха сезонни зеленчуци, за които ще се грижат ежедневно до прибиране на реколтата”, разясниха домакините.

Интелигентната зеленчукова градина е свързана със сензорната система, управлявана от контролната метеорологична станция. Технологията включва сензори за температура и влажност на въздуха и почвата, сензор за сила и посока на вятъра. Добавени са слънчев панел и генератор, които гарантират самостоятелно захранване на основния иновативен модул на проекта.  

Вторият ден премина в залата на ДНА в Чирпан. Там се проведе конференция с участието на екипа от НУ "Св. Климент Охридски", учители и ученици от Професионална гимназия по селско стопанство, СУ "П.К.Яворов" и учени от Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово, и Институт по полски култури - Чирпан. Конференцията засегна темите за интелигентно растениевъдство и методи за повишаване на устойчивостта към климатичните промени на зърнените култури в България, Сърбия, Унгария, Турция. 

Доц. Златина Ур представи научния проект, по който учените осъществяват на практика интелигентно земеделие със сензори, контролна станция, наблюдение с дрон. Разработките са съвместно с проф. Гюла Вида от Унгария. Проектът е в сътрудничество с ПУ "П. Хилендарски", БАН и Институт по информационни и комуникационни технологии. 

Благодарение на съвместните усилия на учените в Садово е изградена и функционира сензорна система със софтуер и контролна станция за диагностика, прогноза, оптимизиране на ресурсите и добива при отглеждането на зимна пшеница от български и унгарски сортове. 

Доц. Николая Велчева представи работата на института в Садово по международен проект в партньорство с Институт по хранителни технологии - Нови Сад, Сърбия, и Агробиоинститут, София. Усилията на учените са насочени към повишаване на устойчивостта на дребнозърнените сортове към климатичните промени. В тази насока работят и учени от Института по полски култури - Чирпан. Те представиха работата си, свързана със селекция на сортове, устойчиви към климатичните промени. 

Учениците от НУ "Св. Климент Охридски" посетиха Института, опитните полета, метеорологичната станция и семенната банка. Изследователите обясниха на децата как се създават банките за семена, какво е значението на генетичното разнообразие на растенията, как се използват генното инженерство и хибридизацията.