Удължава се срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г. Това става със заповед на министъра на земеделието, съобщават от ресорното ведомство.

Липса на документ за обработваема земя спъва производители от регистрация

Производителите на тютюн имат на разположение още месец, до 30 април включително, за да се регистрират. Целта е да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в секторa.

Съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, тютюнопроизводителите се регистрират всяка година до 31 март. Но както и през 2020 г. този срок отново ще изтече чак на 30 април.

Тази отсрочка е по настояване на НАТ-2010, които официално входираха своето искане в земеделското министерство. Те поискаха още време, за да могат фермерите да се снабдят с необходимите им документи. А те са:

„Договор за реализация на тютюна, предварително сключен с търговски оператор, който те си изберат. Документът, удостоверяващ правното основание за ползване на земята, която възнамеряват да разсадят с тютюн за 2021 г“, припомни преди време Цветан Филев пред БНР.

Практиката показва, че около 20% от тютюнопроизводителите не се регистрират, въпреки че това ги поставя извън закона. Санкционирани няма, но за тези, които не фигурират в регистъра, има реална опасност да останат без национално подпомагане.