Турция се стреми да подобрява своите позиции на световния селскостопански пазар и е съсредоточила вниманието си върху вертикалните оранжерии. През следващите 30 години количеството на последните в страната ще се утрои. По този начин ще се спестят много средства от транспортни, екологични и енергийни разходи, пише AgroXXI.

Босилек в аквапонична система. Струва ли си?

Предполага се, че вертикалните оранжерии ще бъдат построени специално в големи градове, за да се спести пространство и да се предотврати ръст на цените на земеделската продукция. Освен това ще се създадат повече работни места за хората, живеещи в тези райони.

Вертикалното оранжерийно производство се възприема от турските власти като една от най-важните области за инвестиране. Правителството предлага грантове и безлихвени кредити в рамките на програми към държавните банки. 

Според изчисленията производителите може да получат 8 пъти повече продукция от вертикалните оранжерии в сравнение с другите методи на производство, съкращавайки производствените разходи. 

При вертикалното земеделие се изискват по-малко напояване, торене и продукти за растителна защита, отколкото при традиционното. В същото време разходите на този етап са по-високи, тъй като е необходимо внедряване на иновационни технологии и купуване на скъпоструващо оборудване. Не е решен и въпросът за разработването на сортове именно за градско фермерство.

Междувременно при наличието на подходящо оборудване производителите може да увеличат съществено количеството на продукцията, добивана от един квадратен метър.