Значителен спад в цените на яйцата с близо 23% се отчита на европейския пазар, сочи анализ на Министерството на земеделието и храните. Изключение не прави и България, където през месец юни 2013 г., в сравнение с юни 2012 г. понижението е от 28,6%, или 131,59 евро/100 кг. (0,156 лв./бр.). В същото време цената на яйца за консумация на европейския пазар е спаднала с 22,8% (151,66 евро/100 кг. или 0,180 лв./бр.).

Средно месечните цени на яйца за консумация в България през м. юни 2013 г. са били в размер на 93,97 евро/100 кг или 0,112 лв./брой, отбелязвайки спад от 8,9% спрямо предходния месец. Средните цени в ЕС отбелязват съществен ръст – с 24,4% или 116,94 евро/100 кг (0,139 лв./бр.).

Между отделните държави-членки се отчитат значителни разлики в ценовото равнище. Най-високи нива са регистрирани при цените на яйца в Швеция (213,70 евро/100 кг), Италия (211,97 евро/100 кг) и Финландия (183,60 евро/100 кг). В същото време, в няколко страни-членки цените са не само по-ниски от средната за Общността, но и доста под нивото им на българския пазар: Румъния (78,81 евро/100 кг), Белгия (82,43 евро/100 кг) и Франция (87,22 евро/100 кг) и др., сочи още анализът на МЗХ.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!