За 10 години пазарът на технически култури сериозно се промени. Имаше години, в които една култура се продаваше на доста по-високи цени, сравнено с година-две по-рано или след това.

Фермер: Качеството на ечемика е добро, но продукцията я няма

Статистическите данни на НСИ ни позволяват да проследим развитието на пазара за грах, фасул, леща и соя. Всяка една от тези култури е имала своя пикова година – период, в който се е търгувала на най-висока цена.

За граха и фасула това е 2014 г., за лещата – 2017 г., а за соята – 2013 г.

При граха на зърно се забелязва стабилно понижаване на цените от 2009 г. насам. Ако тогава той се е търгувал за 529.77 на тон, то през първото тримесечие на 2018 г. цената му е 445,57 лв. на тон.

За същия период тази година фасулът е с цена 1410,72 на тон. Това е поредното поевтиняване на културата, която през 2014 г. се е търгувала за 3731.31 на тон.

Лещата през последните няколко години бележи покачване на цената на тон. През периода 2015 – 2017 г.  тя е нараснала от 1400 лв. на тон до 1693 лв. на тон. През първото тримесечие на 2018 г. обаче се търгува за 1286,39 на тон.

След пиковите 2013-2014 г. цената на соята на тон (над 1200 лв./тон) през 2017 г. е двойно по-ниска. През първото тримесечие на тази година се е търгувала за 540,61 на тон.