В края на годината, през декември 2014 г. се наблюдава противоположен тренд на цените на яйца за консумация в ЕС-28 и България, сочи анализ на МЗХ. Европейските цени от септември до сега постепенно се увеличават, а на българския пазар след ръста през октомври, регистрират спад.
 
През декември 2014 г. предоставените от центровете за опаковане в България средно месечни цени на яйца за консумация спадат с 3,3% спрямо предходния месец до 119,55 евро/100 кг (0,142 лв./бр.).
 
За същия период, цената в ЕС-28 нараства с 4,1% и е 139,21 евро/100 кг (0,165 лв./бр.), вследствие на което формираната разлика между българската и средноевропейската цена се увеличава от 7,5% през ноември на 14,1% през декември, 2014.
 
Държавите, които традиционно поддържат по-високи нива и през отчетния период (с между 18% и 48% над средноевропейската цена за декември, 2014) са: Италия – 206,55 евро/100 кг, Швеция – 198,69 евро/100 кг, Кипър – 177,32 евро/100 кг, Дания – 172,06 евро/100 кг и Австрия – 164,99 евро/100 кг.
 
На по-ниски цени се предлагат яйцата в: Литва – 114,79 евро/100 кг, Естония – 118,19 евро/100 кг и Белгия – 118,50 евро/100 кг. В този ценови интервал е и България (119,55 евро/100 кг).
 
Сравнявайки цената на яйца за консумация през декември 2014 г. със същия период на предходната година, както на българския, така и на европейския пазар тя е по-висока, съответно с 9,5% (109,22 евро/100 кг – декември, 2013 г.) и с 4,2% (133,59 евро/100 кг).
 
Като цяло, реализационните цени на яйца за консумация през 2014 г. отбелязват спад спрямо 2013 г., като по-съществен е той в България – с 6,2%, при 1,1% в ЕС-28.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!