Настояваме за инвентаризация на националната база данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – ВетИС, тъй като около 30% от овцете и козите в страната са виртуални животни. Това съобщиха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), която днес ще изпрати официално писмо до агроведомството.
 
 

„Има между 150 000 и 180 000 животни в системата ВетИС, които са виртуални овце и кози. Според нас недобросъвестни стопани усвояват средства, които са от общия бюджет и по този начин ощетяват останалите истински фермери. Усвояването е чрез директните субсидии и пасищата“, разясни съпредседателят на асоциацията Симеон Караколев.

 
В началото на годината от БАБХ, по нареждане на ресорния министър, започнаха втора проверки на животните под селекционен контрол. Резултати обаче все още няма.
 
„Настояваме и за ревизия на агроекологичните и биологични мерки, основно свързани със собствениците на биопасища, без наличие на биоживотни. Както и на биотрайните насаждения, които се създадоха, но нямат никаква продуктивност. Настояваме затова, тъй като след ревизията ще се освободи ресурс за колеги, които искат да поемат нови ангажименти по агроекологичните мерки“, категорични са от НОКА.
 
Наред с това от асоциацията искат и незабавно изплащане на забавените плащания по агроекологичните мерки и по хуманното отношение.
 
Овцевъди и козевъди искат и de minimis.
 
„В писмото настояваме и за отпускането на държавна минимална помощ de minimis, във връзка с влошената ситуация в сектора. Искаме 25 лв. за овце- и кози-майки, заради високите цени на фуражите и като цяло заради големите разходи, които не могат да се покрият от ниските приходи на фермерите“, добавиха от браншовата структура.
 
Според асоциацията стартиралата по-лошо 2019 г., спрямо предходните 2018 г. и 2017 г., по отношение на задълбочаващата се разлика между приходите от сурово овче и козе мляко и цените за фуражите, очертават кризисна ситуация за сектора.
 
"Към момента статиращата изкупна цена за доилна кампания 2019 г., варира между 1,05-1.15 лв./л. До края на настоящата доилна кампания, цената вероятно ще падне под 1лв./л. за не малка част от регионите в страната. Това налага необходимост от компенсиране на загубите", категорични са от НОКА.
 
Според тях отпускането на нисколихвените кредити, предоставени от Държавен фонд "Земеделие", са необходимост от финално решение на казуса.