В наши дни квалифицираните работници в аграрния сектор стават все по-търсени. Тясноспециализираните професии също не губят своята актуалност, пише изданието SuperAgronom.com, позовавайки се на ТSN.ua.

Дамите в селското стопанство: Ралица Кунева


По думите на Натали Петрично, експерт, занимаващ се с управлението на персонала в агроиндустриален холдинг, в Топ 7 на аграрните професии, които в близко бъдеще ще бъдат най-търсени, са:

Агрономи-генетици
Най-търсени в близко бъдеще ще са агрономите, които са специализирани в областта на генната модификация на растенията. Те ще трябва да прилагат постиженията на биотехнологиите на практика: да адаптират култури към местни климатични условия, да повишават продуктивността, да подобряват вкусовите качества и да увеличават срока на съхранение на реколтата.

Биохакери
През следващите 30 години ще се появят биохакери, които ще успеят да разбиват генетичния код на организмите подобно на компютърните системи.

Оператори на дронове
И днес вече е налице нужда от специалисти, които да отговарят за събирането на данни по въздушен път – именно това осигуряват дроновете.

Агроинженери
С всяка следваща година земеделската техника стават все по-сложна. Уменията на механиците вече не са достатъчни, за да бъде ремонтиран един „умен“ трактор или комбайн. Необходими са знания за микроелектроника, програмиране и мрежови технологии – такива ще има агроинженерът.

Зоотехници
Този тип специалисти ще трябва да създават идеални условия за отглеждането на добитък и птици: ще се грижат за микроклимата, балансираното меню и съвременната профилактика срещу заболявания. Освен това зоотехникът ще настройва климатичните системи, устройствата за автоматично хранене – т.е. ще изпълнява задачи, които подобряват условията на отглеждане на животните.

Земеделски еколози
Задачата на тези специалисти ще бъде утилизация на отпадните продукти, възстановяване на почвата след отглеждането на определени култури, а също така създаването на програми за екологично чисто селско стопанство, което не вреди на естествените процеси.

Агрокибернетици
В отговорностите им ще влизат въвеждането на нови методи за автоматизация, настройване и обслужване на „смарт“ ферми, а също така контрол на технологичните процеси.