Министерството на земеделието и храните публикува проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Предстои Тарифата за 2015 да бъде гласувана от Министерския съвет.

Цените, които ще се заплащат на ветеринарните лекари, сключили договор за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2015 г., на терена са следните:

За извършване на ваксинация на:

1. едро преживно животно (ЕПЖ) и за въвеждане в Интегрираната информационна система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 2,00 лв.;

2. еднокопитно животно (ЕКЖ) и за въвеждане в Интегрираната информационна система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 2,00 лв.;

3. дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ) и за въвеждане в Интегрираната информационна система (ВетИС) на БАБХ - за едно животно по 1,00 лв.;

4. за ваксинация на птици (очно-назално) се заплаща по 0,20 лв.

5. За ваксинация срещу бяс по разпореждане от БАБХ и въвеждане на данните във ВетИС за едно животно по 3,00 лв.

 

За извършване на алергично изследване за туберкулоза на:

1. едри преживни животни (ЕПЖ) и въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие се заплаща- за едно животно по 10,00 лв.;

2. свине (СВ) и въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие се заплаща- за едно животно по 5,00 лв.;

3. птица - за една птица по 2,00 лв.


За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване се заплаща:

1. за проба от ЕПЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.;

2. за проба от ДПЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.;

3. за проба от СВ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.;

4. за проба от птици - за една птица по 1,00 лв.;

5. за проба от ЕКЖ и въвеждане на данните във ВетИС - за едно животно по 2,00 лв.;

6. за проба от пчелни семейства за гнилцови заболявания и за болестта нозематоза - за една проба по 2,00 лв.;


За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично изследване се заплаща:

1. за проба от едно животно и въвеждане на данните във ВетИС - по 4,00 лв.;

2. за проба, взета от една птица - по 1,00 лв.


За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни се заплаща по 15,00 лв. за една проба, взета от ЕПЖ или от ДПЖ.


За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална проба от птица се заплаща по 0,50 лв. за една проба.


За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за гнилцови заболявания и нозематоза се заплаща за едно пчелно семейство по 1,00 лв.


За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в т. ч. класическа чума по свинете (КЧС), шап по чифтокопитните животни и син език, попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС на извършеното мероприятие се заплаща по 4,00 лв. за един животновъден обект.


За въвеждане на информация във ВетИС от извършена идентификация на животните в животновъдните обекти в аконоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.


За извършване на идентификация на животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове и за въвеждане на данните във ВетИС за ЕКЖ се заплаща по 5,00 лв. за едно животно.


За изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.


За въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при подмяна на паднали идентификатори за ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.


В Тарифата се определят и цени, които се заплащат на лабораториите за извършените анализи.

С пълния текст на документа можете да се запознаете тук:

 

Тарифа 2015 за ДПП и ПНЛБЖ - проект

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!