По мярка COVID-19 Европейската комисия одобри бюджет, който да е 2% от бюджета на ПРСР. Това за България се равнява на 100 млн. лв. Има вероятност обаче тази сума да достигне 120 млн. лв.

Подмярка Covid-1: Готови са новите прогнозни ставки

„Освен тези над 100 млн. лв., които ще платим, ние ще предложим 25% съфинансиране от държавата, така че бюджетът да отиде към 120 млн. лв. в обхвата на ПРСР“, каза земеделският министър Десислава Танева в ефира на БНТ.

Освен това България вече взе решение за прехвърляне на 70 млн. евро от ПРСР 2021 към директните плащания за Кампания 2020. „В настоящата година максимално възможно парични средства ще бъдат предоставени на фермерите“, добави министър Танева.

Ресорният министър хвърли повече светлина и върху това, как върви работата по самата мярка COVID-19, по която ще се кандидатства по видове стопанства в три направления.

„Народното събрание прие промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители. Чакаме обнародването в Държавен вестник. Готови сме с наредбата, по която ще се кандидатства“, обясни Десислава Танева.

Следващата стъпка е проектът на наредбата да се качи за обществено обсъждане, след което се пуска официална нотификация до Европейската комисия. Когато системата бъде отворена от ЕК, тогава и приемът ще бъде отворен у нас. Надеждите на министъра са това да се случи до края на месец юли.

По нейните думи всички сектори ще могат да кандидатстват и то максимално облекчено. Целта на агроминистерството е по извънредната мярка да се плати преди средата на октомври, когато започва кампанията за плащанията за 2020 г. 

Тя припомни, че подмярка COVID-1 ще бъде за чувствителни сектори плюс розопроизводство и пчеларство. ЕК изрично е поискала стопанствата да бъдат подпомогнати с абсолютна сума за категория стопанство, а не на брой животни или площи. Ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат оторизирани площи или животни за 2019 г. и са заявили не по-малко от това за 2020 г.

Министърът: Ще се кандидатства само с едно заявление. Системата автоматично ще намери фермера и по условията на наредбата той ще получи плащане.

Второто направление – подмярка COVID-2, е за всички останали земеделски стопанства, които не са в обхвата на COVID-1 плюс свиневъдство и птицевъдство. Тук компенсацията се плаща на брой постоянно заети, което отново ще се проверява служебно.

Третото направление е за малки и средни предприятия, които преработват първична земеделска продукция.

„Всички възможни мерки, включително и административни такива, ние ги предприехме, за да подкрепим фермерите, включително и като възможност за реализация на продукцията. Да, в богатите държави, които имат национални бюджети, могат да си позволят повече и някъде са дадени, но такива примери са много малко “, допълни земеделският министър.