След като Европейската комисия (ЕК) не одобри предложението на България по извънредната компенсационна подмярка COVID-1 да се плаща на площ или глава животно, а предложи това да става по категория стопанство, от Министерството на земеделието са готови с новите прогнозни ставки, научи Агри.БГ.

Мярка COVID-19: Ще се плаща абсолютна сума за категория стопанство

Подпомагането по подмярка COVID-1 ще бъде еднократно платима сума в зависимост от размера на площите, броя на животните и пчелните семейства, а допустими кандидати са и земеделски стопани, одобрени за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Плодове
 • до 1,5 ха – 750 лв.
 • над 1,5 ха до 5 ха – 1 700 лв.
 • над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв.
 • над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.
 • над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.
 • над 30 ха – 13 500 лв.
Зеленчуци оранжерийни
 • до 0,5 ха – 2 700 лв.
 • над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв. 
 • над 1 ха до 2 ха – 9 000 лв.
 • над 2 ха – 13 500 лв.
Зеленчуци на открито
 • до 1,5 ха – 950 лв.
 • над 1,5 ха до 5 ха – 3 000 лв.
 • над 5 ха до 10 ха – 6 000 лв.
 • над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.
 • над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.
 • над 20 ха – 13 500 лв.
Маслодайна роза 
 • до 1 ха – 900 лв.
 • над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.
 • над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.
 • над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.
 • над 20 ха – 13 500 лв.
Винени лозя
 • до 1 ха – 300 лв.
 • над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.
 • над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.
 • над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.
 • над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.
 • над 50 ха – 13 500 лв. 
Декоративни растения
 • до 1 ха – 2 000 лв.
 • над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.
 • над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.
 • над 10 ха – 13 500 лв.
Овце и кози
 • от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
 • от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.
 • от 100 бр. до 199 бр. – 1 800 лв.
 • от 200 бр. до 299 бр.- 2 200 лв.
 • от 300 бр. до 499 бр. – 3 000  лв.
 • от 500 бр. до 999 бр. – 7 000 лв.
 • от 1000 бр. до 1999 бр.– 9 000 лв.
 • над 2000 бр. -13 500 лв. 
Говеда
 • от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.
 • от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
 • от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.
 • от 100 бр. до 249 бр. – 9 000  лв.
 • над 250 бр. – 13 500 лв.
Биволи
 • от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
 • от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.
 • от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.
 • над 200 бр. – 13 500 лв.
Пчеларство
 • до 49 бр. – 250 лв.
 • от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.
 • от 100 бр. До 149 бр. – 700 лв.
 • от 150 бр. до 299 бр. – 1 300 лв.
 • от 300 бр. до 499 бр. – 1 700 лв.
 • над 500 бр. – 3 000 лв.

Допустими кандидати са земеделски стопани, които са:
•    Кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020;
•    Кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.;
•    Кандидатствали за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани в следните сектори:
•    плодове и зеленчуци;
•    розопроизводство;
•    винено грозде;
•    декоративни растения;
•    отглеждане на селскостопански животни (ЕПЖ и ДПЖ);
•    пчеларство.

Размерът на финансовата компенсация е в зависимост от:
•    размера на площите със съответната земеделска култура за кампания 2019, но не повече от размера на заявената площ с тази култура през кампания 2020 г. или
•    размера на площите със съответната земеделска култура, одобрени последно по ПРСР 2014-2020 г. 
•    броя на животните от съответния вид (ЕПЖ или ДПЖ) за кампания 2019, но не повече от броя на животните от същия вид през кампания 2020 г. или
•    броя на животните от съответния вид (ЕПЖ или ДПЖ), одобрени последно по ПРСР 2014-2020 г.
•    броя на пчелните семейства, одобрени за държавна помощ DE MINIMIS през 2019 г. или за наличния брой пчелни семейства през 2020 г., ако същият е по-малък или
•    броя на пчелните семейства, подпомогнати последно по ПРСР 2014-2020 г.

Подпомагането под формата на еднократно платима сума съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 трябва да бъде изплатено до 30 юни 2021 г. въз основа на заявленията за подпомагане, които следва да бъдат одобрени до 31 декември 2020 г. Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат.

Ставките бяха представени на онлайн среща между Министерството на земеделието и представители на бранша. Те ще бъдат дадени за одобрение чрез писмена процедура на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., след което страната ни ще изпрати до ЕК изменението на Програмата.

През месец юли ще бъде разписана Наредба за прилагане на мерките, след което се предвижда през месец август ще бъде отворен и приемът по извънредната мярка, съобщават от МЗХГ.