Световните запаси от соеви бобчета са на път да регистрират своя исторически максимум през маркетинговата година 2018/2019, съобщават анализатори, пише Topagrar.com.

Прогноза за потреблението на соя в ЕС за сезон 2017/2018

По думите им през настоящата финансова година ръстът на световното производство на соя е превишил всички очаквания, въпреки че търсенето от страна на най-големия вносител на соеви бобчета – Китай, стагнира.

Съгласно последните оценки на Министерство на земеделието на САЩ (USDA), световното производство на соя през 2018/2019 г. възлиза на 369,3 млн. тона, което е с 32,5 млн. тона или почти 10% повече, отколкото година по-рано.

Най-големият производител на соя вероятно ще бъде САЩ – с предполагаема рекордна реколта 127,7 млн. тона.

Съгласно прогнозата на Министерството на земеделието на САЩ, през 2017/2018 г. се очаква увеличаване на световното потребление на соя с 16 млн. тона до 353 млн. тона. Въпреки това преработената соя ще бъде по-малко, отколкото събраната.

По данни на Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) в края на финансовата година световните запаси от соя ще надскочат с 13 млн. тона показателя от миналата година. Това означава, че очакваме най-големите запаси от соя в историята на производството на културата.

Според анализатори от Вашингтон, най-важният купувач ще остане Китай. Заради търговската война със САЩ, китайският внос може да се застопори на нивото от миналата година – 94,0 млн. тона. Преди няколко месеца, до началото на войната, обемът на внос в Китай се оценяваше на 103 млн. тона.