Аграрните министри на страните членки на ЕС все още нямат единно становище откъде ще бъдат осигурени парите за допълнителна подкрепа на земеделските производители за преодоляване на последиците от кризата с коронавируса COVID-19.

Войчеховски предложи: Още мерки за подкрепа на фермерите в ЕС

Екипът на българското министерство съобщи това в редовния седмичен бюлетин за работата по Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

„По отношение на източника на средства за допълнителните мерки министрите нямат консенсус. Някои делегации призоваха за активиране на резерва за селскостопански кризи в контекста на COVID-19, но повечето министри бяха против“, съобщиха от екипа на българското ведомство за резултатите от видеоконферентната среща на европейските министри на 13 май.

Други делегации от държави членки на Съюза настояват за използване на целевите приходи и маржовете от бюджета на ЕС за 2020 г.

Мнозинството от делегациите призоваха за разширяване на предприетите мерки и допълнителни такива на европейско ниво за подкрепа на частното складиране за говеждо месо, млечни продукти, както и за подкрепа в още засегнати сектори като свинско, телешко и пилешко месо и мляко

Министър Десислава Танева заяви, че България поддържа предложението за допълнителна подкрепа на фермерите в секторите „Животновъдство“ и „Мляко“, и предложи допълнителни мерки за директна подкрепа на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“.

В лозаро-винарския сектор България има намерения и готовност да предостави средства на гроздопроизводителите и ще настоява за предложението си да бъде програмирана подобна мярка на COVID-19 и в тази Програма. 

Мнозинството министри приветстваха предприетите мерки. Редица делегации, които имат оставащи средства и са заинтересовани, приветстваха мярката, която дава възможност за извънредна подкрепа на засегнати сектори с оставащи средства от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР)

Както Агри.БГ писа, България, заедно с други държави членки, поиска увеличение на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1 %. 

„Чрез извънредната мярка страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след приключване на реколтната година и анализ“, каза министър Десислава Танева. 

„Към момента в страната ни се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване на вече реколтиращата се земеделска продукция“, допълни българският министър.  

Мнозинството европейски министри на земеделието призоваха за силен бюджет за ОСП, като поне да се запази бюджета на ОСП на сегашното му ниво и за периода 2021-2027 г. Комисарят по земеделие Януш Войчеховски също защити необходимостта от силен бюджет за ОСП за периода след 2020 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.