Допълнителни близо 140 млв. лв. ще получат земеделските стопани по схемите за директни плащания и обвързана подкрепа за Кампания 2020 г.

Това стана ясно по време на видеоконферентен разговор на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева с всички браншови организации в сектор „Земеделие“, които получават подпомагане по директни плащания и обвързана подкрепа.

Директни плащания: Срокът по Кампания 2020 няма да бъде удължен

Представителите на браншовите организация единодушно приеха предложението, което бе дадено като възможност от Европейската комисия. Съгласно Регламент (ЕС) 2020/127 на Европейския парламент и на Съвета, държавите членки могат да прехвърлят средства между двата стълба на Общата селскостопанска политика (ОСП) за Кампания 2020.

„Средствата може да ги получите в следващите месеци до края на календарната година. С тях пакетът за директните плащания ще бъде увеличен с 9% и подпомагане ще могат да получат около 60 хил. земеделски стопани“, каза министър Десислава Танева. 

Предложена бе и промяна в срока, в който се предоставят документи за доказване на реализация за сектор „Плодове и зеленчуци“. Промяната на срока на 31 декември 2020 г. вместо 31 януари 2021 г., ще даде възможност плащането по схемата да бъде изтеглено с един месец по рано.  

Предстои заинтересованите браншови организации да изпратят становище. 

По време на срещата зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева съобщи, че следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По думите й, мярката ще подпомогне къси вериги за доставка между земеделския производител и крайния потребител.

„По този начин ще има не повече от един посредник. Ще се подпомагат и местни пазари на обединения от земеделски производители, които са в радиус от 75 км от местния пазар. Допустимите разходи ще са за сътрудничество, оборудване, създаването на самия пазар, хладилни витрини и транспортни средства“, допълни д-р Василева.

Тя подчерта, че се планира приемът по мярката с бюджет от 8 млн. евро да бъде отворен в началото на месец юни. Срокът за подаване на проекти за нея ще бъде два месеца.

През следващия месец се планира и отварянето на приеми по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.