България иска увеличение на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1%, като подкрепя това предложение на други страни-членки на ЕС. Целта на мярката е подпомагане на земеделските производители в кризисните условия на пандемията от коронавируса COVID-19.

Нова мярка: Пари за доплащане към дохода на зеленчукопроизводителите

Министърът на земеделието Десислава Танева заяви това по време на видеоконферентна среща на аграрните министри в ЕС, съобщи пресцентърът на ведомството.

Чрез извънредната мярка COVID-19 страната ни ще може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след приключване на реколтната година и анализ.

„Поради тази причина нашето огромно очакване е бързото приключване на процедурата за промяна на регламента и възможността да програмираме мярка COVID-19“, изтъкна българският министър.

Тя подчерта, че към момента в България се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване на вече реколтиращата се земеделска продукция.

Министър Танева поясни, че  страната ни е готова да предложи два обективни критерия за програмирането на мярка COVID-19.

Десислава Танева благодари на ЕК за всички предприети мерки и бързи действия, включително и за успешното приключване и одобрение на шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. По думите й, всяка страна-членка има едни и същи проблеми, но различни възможности за тяхното решаване.

„Очакваме ефект от всички предприети мерки, които да доведат до обща подкрепа на земеделските стопани, за да преодолеят кризата“, каза Десислава Танева. 

България подкрепя също предложението за допълнителна подкрепа в секторите „Животновъдство“ и „Мляко“. Българският министър предложи и допълнителни мерки за подпомагане директно на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Министърът подчерта, че в лозаро-винарския сектор страната също има намерения и готовност да предостави средства на гроздопроизводителите и ще настоява за предложението си да бъде програмирана подобна мярка на COVID-19 и в тази Програма.