Днес, 11 януари, тръгва Данъчна кампания 2021. От тази дата декларации за своите доходи подават физическите лица, съобщават от Национална агенция за приходите (НАП). Това може да се направи онлайн през портала на приходната агенция или на място, в неин офис.

Позиция: Чрез поземлен данък можем да изградим поливно земеделие

В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Срокът за 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, като размерът на отстъпката не може да надхвърля 500 лв.

Крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден, уточняват от НАП.

Юридическите лица ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни. За земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, крайната дата също е 30 юни. 

Самоосигуряващите се лица подават годишната си данъчна декларация само онлайн, с персонален идентификационен код (ПИК).

Повече информация за данъчните и осигурителните изисквания може да получите на www.nap.bg и на телефон 0700 18 700.