Искаме сътрудничеството ни с Министерството на селското стопанство на Азербайджан да бъде ползотворно, продължително и от взаимен интерес. Това каза проф. Васил Николов, председател на Селскостопанска академия, по време на срещата си със своя колега г-н Рашад Фараджов, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерство на селското стопанство на Република Азербайджан.
 
 
По време на срещата бяха обсъдени теми, по които Селскостопанска академия ще си сътрудничи с Азербайджан. Основните области са: растениевъдство, животновъдство, обучения на докторанти и други. Конкретните направления на научното партньорство ще бъдат описани при сключване на споразумение, което предстои да бъде подписано.
 
„Искаме сътрудничеството ни да бъде ползотворно и продължително и от взаимен интерес“, изтъкна проф. Николов. От своя страна г-н Рашад Фараджов подчерта, че винаги може да се разчита на приятелството с Азербайджан. 
 
Предстои подписване на споразумение за сътрудничество при провеждането на заседанието на предстоящата Българо-азербайджанска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество през есента.