Министерството на земеделието и храните удължава срока за пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2014/2015 г. до 15 май 2015 г.
 
Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие” лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
 
Бенефициентите по ПРСР за периода 2007-2013 г. трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2014/2015 г. също в срок до 15 май 2015 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!