6 часа е продължила онлайн срещата между ръководството на аграрното министерство и представители сектор “Растениевъдство”. 
От пресофиса на ведомството уведомиха, че е постигнато съгласие да се създаде работна група, която да нищи проблемите с работната ръка в сектора. 

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

От години се говори за този проблем и че така секторът би бил по-конкурентен по отношение на работната заплата и условията на труд, които предлага на сезонните и постоянните работници
Министър Иван Иванов е заявил, че се работи за включване на мярка в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, с която да се подкрепи създаването на мобилни кампуси за фермерите

По време на срещаща е била обсъдена и идеята за свикване на Консултативния съвет по маслодайната роза, който да подпомогне изготвянето на стратегията за развитие на сектора и да работи по предложения, свързани с осигуряване на условия за привличане на работна ръка за сектора, пише в съобщението. 

Съвсем наскоро бяхме свидетели на създаването на такава стратегия, която беше подготвена от служебното ръководство на министерството. Дали обаче сегашното не знае за нея или просто я отхвърля, не става ясно от съобщението. 

Иначе към въпросния Консултативен съвет се планира да се привлекат в съвета и експерти от социалното министерство и Института по розата. Министърът посочи още, че предстоят разговори и с кредитни институции, за разглеждане на възможността за подпомагане в земеделието, сред които и осигуряване на заемни средства извън бюджета за началото на кампанията по розобера още през тази година. 

На въпрос на Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 от министерството са уверили, че по отношение подпомагане на тютюнопроизводителите се търси най-справедлив вариант.

„Имаме жизнена потребност от обединение на браншовите организации и загърбване на по-частните интереси“, заяви зам.-министър Иван Христанов. Той е посочил, че трябва да се върви към разширяване на базата на българското земеделие, като се подпомагат по-малките производители в развитието им да станат средни и по-големи. 

Една от основните теми, която е била повдигната  по време на разговора, е била  осигуряването на пазар за българската продукция. Зам.-министър Христанов акцентира върху това, че Министерство на земеделието започва усилена работа в подкрепа на българското производство: 

- БАБХ започва да контролира по-внимателно вноса от трети страни по отношение на сигнали за остатъци от препарати за растителна защита и пестициди;

- провеждане на разговори с търговските вериги за по-добро позициониране на български продукти; 

- за реализацията на продукцията предстоят разговори и с министерствата на здравеопазването и образованието за вкарване на българското производство в училища, болници, старчески домове и всички останали социални заведения.

По отношение на сектора на производството на плодове и зеленчуци зам.-министър Момчил Неков е отбелязал очевидната истина, че  е много важно да се търсят механизми за постигане на по-висока добавена стойност.                             

По отношение прилагането на ПРСР от бранша беше поставен въпросът за публикуване на ежеседмична база на разяснения към бенефициентите, като зам.-министър Неков пое ангажимент това да бъде направено.