В дългосрочна перспектива средната цена на суровото мляко ще бъде 41 долара на 100 кг (мазнини - 4,0%, протеини - 3,3%), смятат анализатори от IFCN, информира DairyNews.ru. 

Ще пада ли още цената на млякото?

Тази цена е с 15,5% по-висока от нивото през 2017 г. и сравнима със средната цена през периода 2007-2014 г – 40 долара за 100 кг мляко.

Според мнението на експерти ръстът на числеността на населението и потреблението на млечна продукция на глава от населението стимулират по-нанатъшния ръст на пазара. До 2030 г. населението на планетата ще нарасне до 8,7 млрд. души, т.е. потребителите на млечна продукция ще се увеличат с 1,2 млрд. души.

Средното ниво на потребление на мляко ще нарасне с 19 кг до 135 кг на глава от населението на година. Най-динамичен ръст на потребление на мляко ще има в Южна Азия (+40%) - до 196 кг млечна продукция на човек. Това е свързано с увеличаването на населението в градовете и повишиването на покупателната способност.

Световната търговия с млечни продукти през периода 2004-2017 г. е нараснала с 53%.

До 2030 г. обемът на търговските операции ще нарасне с 73“ до 95 млн. тона мляко. Подобен ръст свидетелства за нарастващата значимост на световната търговия в млечния отрасъл, ръста на търсенето на готова млечна продукция и преместването на производствените мощности в региони с по-рентабилно производство.

Развитието на търговията ще се определя от промените в потребителските тенденции. Например днес търсенето на мляко в региона на Близкия изток намалява – през 2017 г.  е отчетен спад от 3,5% спрямо година по-рано. Въпреки това страните в този регион може да се превърнат в ключови износители на мляко.