Съветът на министрите по земеделие и рибарство прие предложението на Европейската комисия (ЕК) за спиране на интервенционното изкупуване на обезмаслено мляко на прах през 2018 г. 
 
 
Предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) No 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания. Те са свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах определя таван по фиксирана цена, по време на периода на публична интервенция, който започва на 1 март, на равнището от нула тона за 2018 г., за разлика от обичайните 109 000 тона. 
 
Основната цел на ЕК е да се освободи от натрупаните през 2016 г. запаси, възлизащи на близо 400 000 тона. Въпреки определените нулеви количества за период от една година, в случай на смущения на пазара, ЕК може отново да открие търгове за изкупуване.