Не работим достатъчно за подготовка на кадри за селското стопанство, които да могат да ръководят и работят в земеделските кооперации. Това показва анализът на Кирил Боянов, председател на Областната браншова организация в Силистренска област.

 

Проучването на икономиста сочи, че 21 % от председателите на кооперативите в региона са на възраст над 70 години и само 3 % – под 40 години. Общо 28% от ръководителите в стопанските структури са на пенсионна възраст. 

От друга страна, счетоводството на земеделските кооперации е поверено на специалисти с висше икономическо образование. Това се обяснява с факта, че поради липса на кадри с необходимата квалификация те разчитат на счетоводни къщи. 

„В момента в нашите кооперации работят изключително добре подготвени председатели, организатори по производство, агрономи, инженери и счетоводители. Но за в бъдеще трябва да се помисли за различни начини за привличане на млади кадри, един от които е например отпускането на стипендии”, смята Кирил Боянов.

Конкурентноспособно земеделие не може да се прави без добре обучени специалисти. 

Финансовата тежест върху кооперациите ще нараства през следващите години, прогнозира още Боянов. Стопанските структури трябва да преодолеят последствията от няколко поредни сухи сезона, от нарастването на рентите с 67-70 % за последните 10 години.

За да бъдат рентабилни, кооперациите трябва да продължат да търсят начини за инвестиции в нова техника. Всичко това ще легне върху раменете на следващото поколение, обобщава още Боянов. 

Трийсет са земеделските кооперации, които членуват в Областния съюз. Те обхващат общо 366 000 дка. Кооперациите са значим фактор в икономиката на Силистренска област, тъй като имат дял от около 20% от общата брутна добавена стойност в аграрния сектор на Крайдунавска Добруджа.