Проблемът с кадастъра, отчуждаването, неправомерното използване на земеделски земи, рекултивацията, която не се случва”, са важните теми, които Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) очаква да обсъди с новото ръководство на Земеделското министерство, сподели пред Агри.БГ председателят на асоциацията Стайко Стайков.

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

По думите му в земеделските площи се изхвърлят строителни отпадъци от инфраструктурните проекти (магистрали, пътища…), които после никой не оправя, а рекултивацията на площите е за сметка на собствениците. „В момента при отчуждаване на имотите дори когато е за един декар собствениците поемат изцяло разходите, което е несправедливо”, отбеляза Стайков и добави:

„Цените и закона, по които работим в момента, са отпреди 30-40 години. Държавата трябва да помисли новите оценки по какъв способ да се правят, така че да се тръгне от някаква минимална съвременна цена, а оттам нагоре да има бонитет. След 1-2 години инфлацията расте и сумата се обезценява. При отчуждаване сега, парите се получават след години. Ние по-големите собственици  ще го преживеем, но от тази несправедливост страдат най-вече малките собственици. А в бъдеще предстоят нови пътища, магистрали и прочее.” 

Браншовият представител подчерта също, че таксите, когато се жали цената при отчуждаване, са скочили сериозно, което отказва стопаните. „Не може, когато ти си ощетен, да ти слагат и експертизи и всичко принудително за твоя сметка. А когато не жалиш тук, ти не можеш да имаш и претенции в Европа”, обясни той.

Стайко Стайков: Трябва нещата да са уредени по-друг начин. Когато собственикът не иска да му бъдат преведени някакви минимални средства или да му се даде възможност да обжалва, или ако е по-голям парцелът, да му се замени с такъв от държавния поземлен фонд, както е предвидено в закона, но не се спазва, защото процедурата е много трудна.

На годишния форум на БАСЗЗ експертът по поземлени отношения към агроминистерството Кирил Стоянов отбеляза, че темата с отчуждаването на парцели е чувствителна както за засегнатите лица, така и за държавата. По думите му не винаги има нужда от обезщетение, защото много неща могат да се решават със самата инфраструктура. 

В Германия, Холандия, Испания… има закон за принудителна комасация. Но трябва нивото на обществото да е стигнало доста големи висини, за да може да възприеме нещо, което е насилствено, но в същото време е за добро и да не го атакува по съдебен ред, защото такива дела дори и в Испания примерно се точат по 10 години”, коментира Стоянов и добави:

"Има многократни становища в Министерството на финансите, в които се казва, че за Държавата е по-правилно обезщетението с пари. Знам, че на вас това не ви харесва, но в дългосрочен план за Държавата е важно да притежава собственост върху земя, за да може да си гледа стратегическите цели, а те ще идват тепърва."

На срещата отново се заговори за необходимостта от Национална поземлена банка, която според експерта не би трябвало да се ограничава само до държавния поземлен фонд. „Може да има и общински поземлен фонд, и частни земи в една такава институция. Много неща могат да се развият в полза на това да се подобри животът в селските райони”, заключи Кирил Стоянов. По думите му законите в страната, засягащи темата, не са лоши, но са разположени на много места, а синергия между институциите често или липсва, или се получава бавно.

Във връзка със законите и контролът по спазването им Стайко Стайков отбеляза и че пашуването на животни в земеделски земи също трябва да е регламентирано, но се случва неправомерно.

„Няма последици, няма решение на проблема, няма адекватен контрол. Ние не искаме да има напрежение между животновъди и земеделци, но липсата на контрол от държавата води до лични битки, от които страдат и двете страни. Ако все пак се стигне до глоба, то тя е примерно 100 лв. при щета от десетки хиляди левове. Когато няма адекватни на щетите глоби, нарушителите нямат страх от закона”, заключи Стайко Стайков.