Слаби са били очакванията за увеличение на работните места у нас още преди да се разрази кризата с новия вирус COVID-19. Това показва изследването на компанията за човешки ресурси "МенпауърГруп", проведено в България и други държави.

Прогноза: Работниците в растениевъдството – най-търсени през 2020 г.

Проучването включва представителна извадка от 620 работодатели в страната, на които е зададен въпросът: „Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през трите месеца до края на юни 2020 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.

11% от тях са отговорили, че ще увеличат броя на служителите си, 1% - ще ги намалят, и 87% - че няма да има промяна.

Така нетната прогноза за заетостта възлиза на 6%. Тя се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта и се приложи корекция заради сезонните колебания.

Въпреки привидно слабите очаквания, прогнозата все пак е положителна и с малко изменение спрямо резултатите за предходните няколко тримесечия, отчитат съставителите на проучването. Трябва да се има предвид обаче, че то е проведено през януари, преди да се разрази световната криза с настъпващия коронавирус, който обърка нормалните процеси в много индустриални сектори.

Все още е прекалено рано да се предвиди потенциалното влияние на COVID-19 върху наемането на служители в глобален мащаб, но реалността днес е, че безработицата остава ниска на много пазари и организациите по света все още трудно намират хората с точните умения, обяснява Иван Шербанов, оперативен мениджър на "Менпауър България".

През следващото тримесечие се очаква нивата на заетост да се увеличат в шест от седемте индустриални сектора. С една от най-ниските прогнози за повишение е сектор "Друго производство", в който е включено и земеделието, наред с горското стопанство, минното дело и комуналните услуги като електричество, газ и вода. Очакванията на работодателите за този сектор са за 6% нетно нарастване на заетостта през март-юни 2020 г.

Като териториално разпределение, и петте региона - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, отчитат положителни стойности на очакванията за увеличение на на работните места. Най-силни са те за Варненския регион - 11%, и най-слаби - за София, с прогноза за 1% нарастване през идното тримесечие.

Източник: "МенпауърГруп"

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Заплахите за агросектора, ако коронавирусът плъзне из страната

Кравеферма без роботи няма бъдеще

Оценка: 1357 лв. средна заплата на фермерите в житницата на България