1357 лв. е средното брутно месечно възнаграждение на работещите в селското стопанство на Добричка област за последното тримесечие на миналата година.

Цяло село бори безработицата със земеделие

Тази заплата нарежда сектора на второ място по размер на възнаграждението, сочи отчетът на отдел „Статистически изследвания” в Добрич.

Челното място е за работниците и служителите в сферата на електрическата и топлинна енергия, които получават с около 700 лв. повече от заетите в земеделието.

На трето място по средна работна заплата се нареждат държавните служители с 1258 лв. на месец. Най-зле платени в Добруджа са професиите, свързани с финансови и застрахователни дейности.

Селското стопанство е секторът, който осигурява сериозна част от приходите на жителите на Добруджа, наричана още житницата на България. Обработваемите земи достигат 3,500 млн. дка и са разположени в 216 землища. Размерът им представлява 7,3 % от обработваемите площи в страната, но продукцията от тях прави Добричка област водеща в производството на зърнени и маслодайни култури в национален мащаб. 

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства със 17 % в сравнение със същия период на 2018 година, сочат още статистическите данни. Средното възнаграждение е 1 010 лв. при 1 313 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 163лв., а в частния - 951 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие Добричка област се нарежда на 18-то място по показател средна работна заплата. Най-много получават наетите н София, Враца, Варна и Стара Загора. 

Със 7,8 % е спаднал броят на наетите лица в края на 2019 г. в сравнение с третото тримесечие. Така заетите по трудови или служебни правоотношения в Добричка област са малко над 36 000. Сериозният срив в наемането на работна ръка е в частния сектор, където се отбелязват с 10% по-малко работници в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. 

Поглед върху анализите за второто тримесечие показва тревожна тенденция: трайно намаляват наетите на трудов договор. През септември 2019 г. са наети с 8 % по-малко хора в сравнение с юни 2019 г.