В Комисията по земеделие в Парламента в сряда ще се обсъди становище по конституционно дело № 18/2023 г. за установяване на противоконституционност на разпоредбите в частта за агрофотоволтаици от Закона за опазване на земеделските земи, чийто последни промени бяха обнародвани на 13 октомври т.г. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)


Конституционният съд образува това дело по искане на президента Румен Радев. Държавният глава не е съгласен с новите правила за поставяне на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя. 

Според него промените противоречат с разпоредбата на чл. 21 от Конституцията на Република България, според която земята е основно национално богатство, а обработваемата земя се използва само за земеделски нужди.

Промените в Закона за опазване на земеделските земи влязоха тихомълком в сила през промените в Закона за енергията от възобновяеми източници - част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Междувременно стана ясно, че се готвят нови промени на Закона за опазване на земеделските земи по предложение на депутата Делян Добрев. Предвидено е да бъдат направени през данъчните закони, които през тази седмица трябва да се гледат в пленарна зала. 

Те предвиждат връщане на категорията земеделска земя, върху която може да се изграждат фотоволтаици, но улесняват силно процедурата по промяна на категорията на нивите. Това отново е опасност за разпродажбата на плодородни земи за изграждане на соларни паркове, която се прекарва през други закони и не е предвидено да бъде разглеждана в земеделска комисия. 

На депутатите от земеделската комисия ще бъде представен също така Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България.